Coaching en procesbegeleiding

Coaching communicatieprofessionalsCoaching communicatieprofessionals
Momenteel coach ik twee communicatieadviseurs die werkzaam zijn bij Haagse departementen. In één traject gaat het om loopbaanontwikkeling, in het andere om persoonlijke effectiviteit.

Procesbegeleiding
Op het gebied van procesbegeleiding heb ik uiteenlopende opdrachten uitgevoerd voor de NVWA, de ministeries van SZW en BZK en de toenmalige ministeries van LNV en EL&I. Zo begeleidde ik groepen medewerkers op het gebied van onderlinge samenwerking, o.a. op het gebied van interdisciplinair samenwerken en het werken in accountteams. Daarnaast heb ik voor deze departementen expertmeetings gefaciliteerd en bijeenkomsten begeleid rond inhoudelijke communicatieonderwerpen, zoals het werken met kernboodschappen en het uitvoeren van omgevingsanalyses. Ik heb ook managementteams van directies Communicatie begeleid bij visietrajecten. Bij de toenmalige Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek (ISDR) begeleidde ik het MT bij teamontwikkeling rond de organisatieontwikkeling.

Daarnaast heb ik voor deze departementen expertmeetings gefaciliteerd en bijeenkomsten begeleid rond inhoudelijke communicatieonderwerpen, zoals het werken met kernboodschappen en het uitvoeren van omgevingsanalyses. Ik heb ook managementteams van directies Communicatie begeleid bij visietrajecten. Bij de toenmalige Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek (ISDR) begeleidde ik het MT bij teamontwikkeling rond de organisatieontwikkeling.

Intervisie
Op verzoek begeleid ik intervisietrajecten, waarbij ik medewerkers ook leer hoe ze in de dagelijkse praktijk zelf aan de slag kunnen met intervisie. Ik gebruik daarbij diverse methoden, afhankelijk van de context, de groepssamenstelling en de specifieke intervisievraag