Communicatieadvies

Communicatie advies Alphen aan den RijnProject Communicatie 2.015
In opdracht van hoofd Communicatieadvies en -Onderzoek, Marlies de Roon en in samenwerking met hoofd Staf van de directie Communicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arnoud Elsink, werkte ik aan het project Communicatie 2.015. Doel van dit project is te bepalen hoe het HRM-beleid van de directie dient te worden ingericht, rekening houdend met ontwikkelingen die zich in de omgeving van de directie Communicatie voordoen. Om die ontwikkelingen in kaart te brengen, is allereerst een uitgebreide deskresearch gestart. Vervolgens is de betekenis uitgewerkt voor de inrichting van de communicatiefunctie, de competenties en de organisatiestructuur. Dit gebeurde via werksessies met het MT van de directie Communicatie en met medewerkers.

 

Duurzaam Doen
Via de Communicatiepool werkte ik als programmamanager aan de ontwikkeling van de koepelaanpak communicatie Duurzaam Doen. Dat gebeurde in opdracht van Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal en Michaël van Wissen van Veen, directeur Communicatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Doel van het programma is om met de meerjarige duurzaam doencommunicatieaanpak een bijdrage te leveren aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van IenM op het gebied van o.a. klimaat, duurzame mobiliteit en ‘van afval naar grondstof’. En om beter zichtbaar te maken wat IenM, andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers daaraan (kunnen) doen. Het programma is vanaf oktober 2013 op uitstekende wijze verder uitgewerkt door Emrys Dijkhuis-Reuvers, toen aangetreden als senior adviseur in vaste dienst van de directie Communicatie. Zie ook www.duurzaamdoen.nl.