Communicatieonderzoek

Communicatieonderzoek Alphen aan den RijnUitvoering deskresearch Project Communicatie 2.015
T.b.v. het project Communicatie 2.015 van de directie Communicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voerde ik een deskresearch uit, met hulp van Marcela Kruger (Marcela Kruger Communicatie). Op basis van uitgebreid literatuur- en bronnenonderzoek brachten we maatschappelijke ontwikkelingen en trends in kaart. Op basis van deze research heb ik de trends met de grootste impact op de communicatiefunctie geduid, die als vertrekpunt dienen voor het project Communicatie 2.015.

 

Toetsing en advies t.b.v. doorontwikkeling Onderzoeksontwikkelingsmodel
In opdracht van Dienst Publiek en Communicatie (DPC) en samen met Jolanda Joossen (Quatro-J Beleidscommunicatie) bracht ik advies uit over het Onderzoeksontwikkelingsmodel (OOM). Dit model bevat een aantal dimensies waarmee directies Communicatie hun onderzoeksfunctie kunnen toetsen en verder kunnen ontwikkelen. We toetsten het model o.a. door interviews met onderzoekers bij directies Communicatie van diverse departementen en deden concrete aanbevelingen voor aanscherping en aanpassing van het model. Ook gaven we advies voor de doorontwikkeling van het model en begeleidden we een bijeenkomst met betrokkenen van DPC en met onderzoekers en coördinatoren van departementen.

Advies klanttevredenheidsonderzoek Huurcommissie

Op verzoek van de Huurcommissie heb ik een advies opgesteld t.b.v. de structurele uitvoering van een klanttevredenheidsonderzoek. T.b.v. dit advies hield ik interviews met MT-leden en de begeleidingsgroep van de Huurcommissie en met een aantal verhuurders en huurders van woningen. Het advies gaat in op de manier waarop de Huurcommissie klanttevredenheid het beste kan definiëren en meten.