Opdrachtgevers

OpdrachtgeversKennisinstituut Duurzaam Verpakken

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (via Communicatiepool)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu via Communicatiepool

 • Directie Communicatie
 • Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 • Directie Communicatie
 • Agentschap SZW

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Directie Communicatie

Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

 • Directie Communicatie

GGD Gelre-Ijssel

 • In samenwerking met Duquartier Communicatie & PR

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Huurcommissie

 • Managementteam

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • Directie Communicatie en Informatie
 • Bureau Strategie en Kennisontwikkeling
 • Directoraat-Generaal Veiligheid
 • Programma Administratieve Lastenverlichting Burgers

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Directie Communicatie

Ministerie van Justitie

 • Directie Communicatie

Toenmalig ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Directie Communicatie

Toenmalig ministerie van LNV

 • Directie Communicatie

Toenmalige Zwart & Partners
Toenmalige Interregionale Sociale Dienst de Rijnstreek (ISDR)

 • Managementteam

Rijksvoorlichtingsdienst/ministerie van Algemene Zaken

 • Dienst Publiek en Communicatie
 • Communicatiepool
 • Academie voor Overheidscommunicatie

Voorlichtingsraad