Opdrachtgevers

Academie voor Overheidscommunicatie

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Gemeente Rotterdam

GGD Gelre-Ijssel

Huurcommissie

Interregionale Sociale Dienst de Rijnstreek

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Justitie

Ministerie van LNV

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Rijksvoorlichtingsdienst/ministerie van Algemene Zaken

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Voorlichtingsraad

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Zwart & Partners