Projecten

Magazines

(Online) redacteur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
KIDV, 2014 – heden

Prijsvraag WOW
Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders / Water Ontmoet Water
Redactie rapportage WOW Prijsvraag 2013

Water in Beeld 2012
Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Alphavisie
Interviews voor de nieuwsbrief van Alphaplan adviseurs in bouwen, Alphen aan den Rijn

Van lus tot lessenaar
Uitgave over dynamisch verkeersmanagement, in opdracht van Rijkswaterstaat, BAM Infra, Spie en Compass

VAG-dag 2013
Verslag van de bijeenkomst ‘Duurzaamheid: missie of mooipraat?’ van de VormgevingsAdviesGroep Rijkswaterstaat

IO internationaliseren in onderwijs
Interviews voor het magazine van het Europees Platform

Jaaroverzicht 2012 en 2013
Interviews en (eind)redactie van het jaaroverzicht van het Europees Platform

Naar school!
Interviews over het basisonderwijs in Den Haag, in opdracht van Willy Francissen Communicatie

Naar de middelbare school!
Interviews over het middelbaar onderwijs in Den Haag, in opdracht van Willy Francissen Communicatie

Rapportage deskresearch sociaal interactief intranet
Tekst en redactionele werkzaamheden ten behoeve van het verslag van het deskresearch. Opdrachtgever: Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken

Nieuwkoop in Perspectief
Tekst en redactionele werkzaamheden voor discussienota over de maatschappelijke structuurvisie van de gemeente Nieuwkoop

Waterforum
Interviews voor digitale nieuwsbrief, voor professionals in de watersector