Projecten

Magazines

(Online) redacteur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
KIDV, 2014 – heden.

Prijsvraag WOW 2019
Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders / Water Ontmoet Water
Redactie rapportage WOW Prijsvraag 2019.

Staat van Ons Water 2019
Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Energiek Alphen aan den Rijn
Communicatieplan Energiek Alphen en projecten Zon op Alphen en Energiecoaches (websites, nieuwsbrieven, editorials, organisatie bijeenkomsten), 2018 – 2019.