Eerder werk

Gerard eerder wekFreelance redacteur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
KIDV, 2014 – 2018

Prijsvraag WOW
Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders / Water Ontmoet Water
Redactie rapportage WOW Prijsvraag 2013 – 2015 – 2017 – 2019

Water in Beeld / Staat van Ons Water 2012 – 2019
Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Meer…
Uiteenlopende opdrachten in de wereld van infrastructuur en bouw, watermanagement (beleid, beheer, uitvoering), onderwijs en financiële dienstverlening. Opdrachtgevers o.a. Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Algemene Zaken, Rabobank, Nuffic/Europees Platform, Alphaplan, (voormalige) gemeentelijke sociale diensten.