Actueel

Vanaf het uitbreken van covid-19 in maart 2020 stond ik aan de lat voor drie mooie opdrachten:

  • Maart t/m augustus 2020: coördinatie crisiscommunicatie covid-19 voor Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV)
    Samen met Christianne van den Broek. Lid crisisbeleidsteam en operationeel team. Co-aansturing afdeling communicatie en marketing, Analyse doorontwikkeling afdeling Communicatie en marketing, opstellen ontwikkelplan.
  • November 2020 – april 2021: communicatieregisseur Tweede Kamerverkiezing 2021 voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
    Samen met Jade Wissink. Verantwoordelijk voor de communicatie rondom briefstemmen 70+ en vervroegd stemmen vooral voor risicogroepen, naast de publiekscommunicatie-campagne en de wervingscampagne voor stembureauleden.
  • Juni 2021 tot medio oktober 2021: Centraal Opvang Asielzoekers (COA).
    Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team Communicatie en Relatiemanagement. Nadat vanaf augustus 2021 de opvang van Afghaanse evacués ging spelen, was het voor de communicatie ‘alle hands on deck’ en heb ik geholpen bij het opzetten en coördineren van de crisiscommunicatie-structuur.

Vanaf medio oktober 2021 heb ik voor de 2e keer in het 20 jarig bestaan van Haverkamp & Bergers Project Communicatie een paar maanden ‘sabbatical’-verlof genomen. Vanaf begin februari 2022 ben ik weer beschikbaar voor nieuwe opdrachten.