Actueel

spaces Den HaagKennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
Vanaf januari 2014 werkt Haverkamp & Bergers Project Communicatie voor het KIDV. Dat doen we in opdracht van Hester Klein Lankhorst, directeur van het KIDV. Gerard Haverkamp als tekstschrijver en redacteur en ik als strategisch communicatieadviseur. Het KIDV is in 2013 opgericht om bij te dragen aan een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Circulair verpakken betekent dat verpakkingen zo worden ontworpen, geproduceerd en verwerkt, dat ze kunnen worden vernieuwd, gereduceerd, hergebruikt en gerecycled. Om de hele keten van grondstof tot hergebruik te sluiten is samenwerking tussen leveranciers, producenten, importeurs, verpakkers, afvalverwerkers en recyclers essentieel. Het KIDV zorgt voor het ontwikkelen, bijeenbrengen en delen van die kennis.

Met een grote ambitie een zeer ‘dedicated’ team, is in inmiddels al enorm veel werk verzet. Vanuit de communicatiefunctie ondersteunen wij – inmiddels samen met een communicatieadviseur in vaste dienst – alle activiteiten van het KIDV. Zie voor meer informatie: www.kidv.nl.

Communicatiestrategie NVWACommunicatiestrategie NVWA
Vanaf februari 2015 werkte ik – met een tussenstop – mee aan het ontwikkelen van een communicatiestrategie voor de NVWA die begin juni 2016 is vastgesteld. Samen met Anita Douven, hoofd afdeling Communicatie en haar medewerkers heb ik gewerkt aan de bouwstenen voor deze strategie en het Jaarplan voor de afdeling Communicatie. Bij het ontwikkelen van de communicatiestrategie is ‘van buiten naar binnen gekeken’ en zijn recente inzichten op het gebied van in- en externe communicatie gekoppeld aan de missie, het werk en de ambities van de NVWA. Het door de afdeling ontwikkelde ‘Afwegingskader communicatie’ vervult terecht een prominente rol in de strategie: hiermee wordt de feitelijke ernst per risico gekoppeld aan de perceptie in de samenleving. Met dit instrument kunnen alle betrokkenen gezamenlijk zorgen voor passend maatwerk in de communicatie. Verder is er in de NVWA-communicatiestrategie onder andere een stevige rol weggelegd voor monitoring en signalenopvang, transparantie, gedragsbeïnvloeding, beeldcommunicatie en communicatieve samenwerking met stakeholders.