Eerder werk

 • Eerder werk Angelique BergersStrategisch communicatieadvies en ‘hands on’-uitvoering op het gebied van onderzoek, advies en woordvoering.
  Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, 2014 – heden.
 • Strategisch communicatieadvies en –uitvoering t.b.v. Communicatiestrategie en Jaarplan afdeling Communicatie
  Afdeling Communicatie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 2015 – 2016
 • Programma Duurzaam Doen
  Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal, ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013
 • Trainingsmodule communicatie Leergang Projectmanagement en ICT
  Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, 2013
 • Project Communicatie 2.015
  Directie Communicatie, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2012 – 2014
 • Toetsing en Advies Onderzoeksontwikkelingsmodel
  DPC, samen met Quatro-J Beleidscommunicatie, 2011-2012
 • Trainingsmiddag opstellen kernboodschappen Leerroute Strategisch Adviseren
  DPC, 2012
 • Interim communicatieadvies op de terreinen openbaar vervoer, bereikbaarheid, ruimte en milieu & internationaal.
  Directie Communicatie, ministerie Infrastructuur en Milieu, 2011 – 2012.
 • Begeleiding werksessie opstellen kernboodschap Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
  NVWA, 2011
 • Advies opzet klanttevredenheidsonderzoek
  Huurcommissie, 2011
 • Communicatiebeleidsplan corporate profilering en inrichting communicatiefunctie SIOB
  SIOB (met Irene Vincken Communicatie), 2010
 • Opstellen corporate communicatieplan GGD Gelre-Ijssel
  Duquartier Communicatie, i.o.v. MT GGD Gelre-Ijssel, 2010
 • Ontwikkeling corporate communicatiestrategie OCW
  Directie Communicatie OCW via Communicatiepool, 2010 – 2011
 • Communicatiebeleidskader SZW 2012-2016
  Directie Communicatie SZW, 2009 – 2011
 • Opzet en begeleiding OCW-Imagomonitor OCW
  Directie Communicatie OCW via Communicatiepool, 2009-2011
 • Verkenning opzet Communicatiebureau
  ministerie VWS, 2009
 • Evaluatie Communicatiewijzer & begeleiding heidagen en accountteams en MT
  Directie Communicatie ministerie van LNV, 2008 – 2009
 • Inhoudelijke organisatie Jaarcongres Academie voor Overheidscommunicatie
  Academie voor Overheidscommunicatie i.s.m. de Voorlichtingsraad, 2008 – 2009
 • Ontwikkeling Communicatiewegwijzer DGOI
  Directie Communicatie, ministerie van EZ, 2008
 • Voorbereiding en dagvoorzitterschap directiedagen
  Directie Communicatie ministerie van LNV, 2007 – 2009
 • Advisering presentatie leiderschapscommunicatie
  Zwart & Partners, 2007
 • Ontwikkeling Communicatiewijzer
  Directie Communicatie ministerie van LNV, 2007
 • Begeleiding workshop voorconferentie ‘De Ouverture’
  Directie Communicatie, ministerie van Justitie, 2006
 • Opzet en begeleiding trainingsdag MKB-Communicatie voor CWI
  Academie voor Overheidscommunicatie/RVD, 2006
 • Onderzoek Programma Administratieve Lastenreductie Burgers
  Directie Communicatie en Informatie ministerie BZK, 2006
 • Corporate communicatiestrategie LNV
  Directie Communicatie, Ministerie van LNV, 2006
 • Communicatiestrategie Versterken Veiligheidsbewustzijn
  Directie Communicatie en Informatie ministerie BZK, 2005-2006
 • Projectleiding herziening intranet
  Directie Communicatie, ministerie van SZW, 2005
 • Begeleiding heidag team Communicatie
  Agentschap SZW, 2004
 • Uitgaven Overheidscommunicatie met Ondernemers in het MKB & Overheidscommunicatie met Ouderen
  Voorlichtingsraad/RVD en SDU, 2003 – 2004
 • Ontwikkeling ‘Doe het zelf boek doelgroepconsultatie’
  Directie Communicatie ministerie van SZW, 2002