Over deze site
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan deze website wordt besteed, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie gepubliceerd is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid (bijvoorbeeld wegens een technische storing) om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Cookiewetgeving
Per 5 juni 2012 is, als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites.

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Deze website gebruikt cookies om webstatistieken te meten.

Vanaf 5 juni 2012 is OPTA daarom bevoegd om de nieuwe cookieregels te handhaven en moeten partijen die cookies plaatsen en lezen de nieuwe cookieregels naleven: informeren en vooraf toestemming verkrijgen.

Meer informatie: Nieuwe Telecommunicatiewet Rijksoverheid