Angélique Bergers

Ik ben interim communicatiemanager en -adviseur en (team)coach voor communicatiemanagement en -professionals. Ik werk graag in het publieke domein en voer opdrachten uit voor de rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, samenwerkingsverbanden, kennisinstituten, ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties. De aard van de opdrachten is heel divers (dat maakt het werk ook zo leuk!); variërend van corporate, interne en externe communicatie, crisiscommunicatie, woordvoering, campagne-management, tot de doorontwikkeling van communicatieteams en communicatieprofessionals.

Mijn aanpak
Dwars door al die uiteenlopende opdrachten heen, staan in mijn aanpak eigenlijk altijd drie uitgangspunten centraal:

  1. Goede communicatie vertrekt altijd vanuit de inhoud en de betekenis daarvan voor in- en externe stakeholders.
    Als communicatieadviseur is het belangrijk om de betekenis van de inhoud te doorgronden vanuit het perspectief van (groepen) ondernemers, burgers, koepel- en belangenorganisaties en voor de eigen medewerkers, management en bestuurders. Dat betekent dat je je de inhoud snel eigen moet maken en dat het belangrijk is om die vanuit het perspectief van verschillende stakeholders ook echt te doorgronden. Alleen dan kun je effectieve en efficiënte communicatie-aanpakken opstellen, die zowel strategisch, als tactisch, als operationeel hun doel bereiken.
  2. Goede communicatie begint met luisteren. Dat begint al in het eerste gesprek met de opdrachtgever om de werkelijke vraag achter de vraag te achterhalen. Dat is essentieel om met focus en doel- en resultaatgericht aan de slag kunnen. Goed luisteren naar de binnen- en de buitenwereld is voorafgaand aan – en tijdens – de uitvoering van opdrachten belangrijk, om te weten wat er bij verschillende stakeholders speelt. Dat houdt dus ook goed stakeholder-management in, om signalen vroegtijdig te (h)erkennen en om te voorkomen dat problemen uitgroeien tot issues en crises. Dat betekent overigens niet dat tegengestelde belangen altijd kunnen worden overbrugd, maar elkaar en elkaars standpunten kennen, maakt proactieve en transparante communicatie mogelijk.
  3. Goede communicatie is altijd maatwerk. Los van het onderwerp: er is nooit een ‘one size fits all’ communicatieaanpak. Simpelweg omdat bijvoorbeeld ‘de burger’, ‘de ondernemer’, ‘de medewerker’, ‘de manager’ of ‘de bestuurder’ niet bestaat. Goede communicatie betekent dus dat je je verplaatst in de groepen voor wie het beleid of de uitvoering is bedoeld. Maatwerk houdt ook in dat communicatie-aanpakken dynamisch en niet statisch zijn; de werkelijkheid verandert voortdurend en dat betekent dat de communicatie daarop ook steeds moet worden afgestemd. Goed omgevingsonderzoek en monitoring helpen daarbij.

Wat mij typeert
Ik werk in mijn opdrachten graag op alle niveaus mee, zowel strategisch, als tactisch, als operationeel en ben dus een denker en een doener. Dat geldt ook in interim-management opdrachten; ik werk daarbij het liefste als meewerkend voorvrouw. Als ik kijk naar wat opdrachtgevers over mij zeggen, dan valt daar een aantal zaken in op. De belangrijkste zijn dat ik analytisch, gedreven, resultaatgericht en een verbinder ben, die staat is om medewerkers, managers en bestuurders steeds goed mee te nemen bij de communicatieaanpak en -uitvoering. Verder wordt ook gezegd dat ik een uitstekend gevoel heb voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, zonder dat ik er ontzag voor heb. Dat maakt dat ik tegenspraak biedt waar dat nodig is, uiteraard altijd voorzien van advies en alternatieve oplossingen.

Mijn loopbaan tot nu toe
Sinds 2001 vorm ik samen met Gerard Haverkamp de VOF Haverkamp & Bergers Project Communicatie. Daarbij werken wij uit principe niet gelijktijdig voor dezelfde opdrachtgevers. Van 2009 tot 2018 verrichtte ik ook opdrachten vanuit de rijksbrede externe Communicatiepool van het ministerie van Algemene Zaken.

Mijn loopbaan startte als communicatieonderzoeker en vervolgens als communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst en het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de jaren daarna werkte ik tot 2001 als senior communicatieadviseur aan bureauzijde bij Bikker Communicatie en B&A Groep Beleidscommunicatie.

Diensten

Communicatieadvies

Communicatieadvies: van analyse, tot plan, tot handen en voeten bij de uitvoering
Ik bied op verzoek de meest uiteenlopende vormen van communicatieadvies en –uitvoering aan.

Lees verder…

Communicatieonderzoek

Communicatieonderzoek: vooraf, tijdens en achteraf
Hoe denken doelgroepen eigenlijk over het onderwerp of issue waarover we willen communiceren? En hoe bereiken we ze? Antwoorden op deze en andere vragen zijn belangrijk om de communicatie goed te kunnen (in)richten.

Lees verder…

Coaching en procesbegeleiding

Coaching en procesbegeleiding: teams, individuen en intervisie
Ik ben een ervaren procesbegeleider en coach en werk volgens de uitgangspunten van de School voor Coaching, waar ik in 2005 de Leergang Coaching voor Professionals volgde.

Lees verder…

Training

Training: communicatie op maat
Op verzoek verzorg ik maatwerktrainingen. Denk bijvoorbeeld aan het trainen van communicatie- of beleidsmedewerkers bij het uitvoeren van omgevings- en stakeholderanalyses…

Lees verder…

Blogposts van Angélique

Een klein beetje

1 januari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Een klein beetje

Omzien naar een ander is voor mij: een beetje van wat ik als mens en professional kan, in te [...]