Half maart 2020 werd ik gevraagd om samen met Christianne van den Broek bij te springen voor de coördinatie en uitvoering van de crisiscommunicatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ik aarzelde toen geen seconde, dankbaar en blij om een bijdrage te kunnen gaan leveren in deze ongekende crisis. En terugkijkend op het afgelopen half jaar, heb ik geen seconde spijt gehad.

Want hoe helpend kan goede (crisis)communicatie zijn voor het primair proces als alles onzeker is, ontwikkelingen zich in razend tempo voordoen, beleid en protocollen nog niet aangepast zijn of alweer wijzigen.

Oog en oor voor wat er binnen en buiten het ziekenhuis speelt

De afdeling communicatie en marketing heeft zich in deze periode dubbel en dwars bewezen. Aan tafel in het operationeel crisisteam en in het crisisbeleidsteam, in de interne communicatie die niet alleen essentieel was om iedereen steeds goed te informeren, maar ook om ervaringen uit te wisselen en met elkaar te delen, in de (online) communicatie met patiënten en bezoekers en in de persvoorlichting en woordvoering. Met oog en oor voor wat er binnen en buiten het ziekenhuis speelde, om daar tijdig en goed op in te spelen. Het was een groot genoegen daar samen met dit team een bijdrage aan te mogen leveren.

Samen voor elkaar

Daarbij heb ik met heel veel plezier gewerkt aan het maken van de verhalen op basis van de gesprekken die Mirjam van ’t Veld en Arjen Hakbijl vanuit de raad van bestuur voerden met ZGV-collega’s. Met hun gesprekken met onder meer verpleegkundigen, artsen, schoonmakers, technici, intensivisten, operatieassistenten, deskundigen infectiepreventie, secretaresses en chirurgen, boden ze een meer dan welkom luisterend oor én pakten ze ook vaak direct de signalen op die ze in deze gesprekken kregen. De ‘long reads’ van deze verhalen werden voor de collega’s gepubliceerd op het intranet, met als doel om elkaar deelgenoot te maken van de ervaringen tijdens de crisis. En ingekort tot mini-verhalen verschenen ze daarna in het boekje ‘Samen voor elkaar’, met prachtige portretfotografie van Ann-Sophie Falter en met heldere vormgeving door Irene Maatman van Avancé Communicatie. Iedere medewerker van het ziekenhuis kreeg een exemplaar en het boekje vond ook zijn weg naar patiënten en bezoekers en externe partners.

Om de afdeling naar de toekomst verder te versterken voerde ik samen met Wilma Boeijen, manager concernstaf, gesprekken met interne opdrachtgevers en de medewerkers van de afdeling. We brachten in kaart welke (nieuwe) behoeften interne opdrachtgevers en medewerkers hebben en wat er voor nodig is om daar als afdeling goed op in te kunnen spelen. Die inventarisatie leidde tot een aantal aanbevelingen waar de afdeling onder de interim-leiding van Christianne van den Broek mee verder kan.

Afscheid van een indrukwekkende periode

Vorige week nam ik afscheid van het team. Het was een prachtige zomerse septemberavond, waarbij ik onder andere een boekje kreeg. Ook met als titel ‘Samen voor elkaar’, maar nu met verhalen van de collega’s aan mij. In een beperkte oplage van 2 exemplaren: eentje voor mij en eentje als herinnering voor de afdeling zelf. Zo mooi en om verlegen van te worden. Het is een bijzonder aandenken aan deze indrukwekkende periode.

Daarom nogmaals 1000 maal dank voor de samenwerking en het vertrouwen Edwin Schras, Ineke van de Boer, Christianne van den Broek, Artiene Robbertsen, Marjolein van den Brink, Janneke Drok, Iris Tollenaar, Petra van Hilten, Nynke Lokhorst, Titia Veldman, Alie van Hattum en Angelique Groot en alle andere ZGV-collega’s met wie ik in deze periode heb samengewerkt. Ik wens jullie al het goede toe!