Wat is de beste keuze om orchideeën te verpakken: papier of plastic? Een makkelijke vraag om te stellen, maar moeilijk te beantwoorden. De zoektocht van kweker Stolk Flora naar ‘een groene jas voor de orchidee’ leverde een veertig pagina’s tellend position paper over duurzaam verpakken op. Er zijn radicale veranderingen nodig, door de hele keten heen. Stolk Flora werkt er stapje voor stapje aan.

Lees hier het artikel dat ik schreef voor ‘Duurzaam doorverpakken’.