Mijn vorige artikel ‘Pieter heeft een punt’ dat ik plaatste op LinkedIn, maakte veel los. reacties. Dat is mooi, omdat ik ervan overtuigd ben dat we de professionele dialoog moeten voeren over de communicatiecultuur bij de rijksoverheid. En ik niet alleen, veel vakgenoten laten me weten dat die er zeker moet komen.

Daarbij geven ze aan dat het belangrijk is om die dialoog te voeren met mensen die ‘met hun voeten in de klei’ staan, ervaring hebben van binnenuit en de werkelijke dilemma’s kennen. Hieruit spreekt vermoeidheid met goedbedoelde adviezen en modellen van adviseurs en wetenschappers langs de zijlijn, vaak met een grote afstand tot de beroepspraktijk bij de departementen. De animo van vakgenoten om mee te denken en te doen is groot. Maar zeggen ze: dan wel aan een dialoog die in de breedte wordt gevoerd, waar geen roze olifanten in de kamer blijven staan en waar geen dilemma wordt geschuwd. En: waarbij we het gaan hebben over alle disciplines en over kwaliteit én kwantiteit.

Dat dit belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat er ook de nodige reacties zijn die dit juist uit de weg gaan. In die reacties wordt keer op keer herhaald dat de opinie van Pieter Omtzigt gaat over ‘oude vooroordelen’ en ‘hardnekkige onjuiste frames’. Ook het begrip ‘populisme’ wordt daarbij niet geschuwd. Verder betuigen diverse mensen dat we het wel over de kwaliteit kunnen hebben, maar dat een gesprek over kwantiteit wat hen betreft een ‘no go’ is.

Dat schiet dus niet op. Daarom ga ik samen met een aantal mensen in gesprek ter voorbereiding van die broodnodige dialoog, inhoudelijk en qua vorm(en) Daarbij gaan we ook kijken naar voorbeelden waar het al wel goed gaat en werkt en hoe we juist dat kunnen versterken. Ik ben benieuwd waar we op uit gaan komen en hou jullie graag op de hoogte. Ben (of was) je communicatieprofessional werkend voor de rijksoverheid en heb je zin om aan te haken, om je mening te geven, om mee te praten (in of buiten de spotlights) en/of mee te doen bij de organisatie? Stuur me een bericht! #overheidscommunicatie #communicatiecultuur #dialoog