Begin juni 2016 heeft de Directieraad van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de Communicatiestrategie NVWA en het Jaarplan voor de afdeling Communicatie vastgesteld. Angelique werkte vanaf februari 2015– met een tussenstop – mee aan het ontwikkelen van deze communicatiestrategie en het jaarplan.

Samen met Anita Douven, hoofd afdeling Communicatie en haar medewerkers werkte zij aan de bouwstenen voor deze strategie en het jaarplan voor de afdeling. Bij het ontwikkelen van de communicatiestrategie is ‘van buiten naar binnen gekeken’ en zijn recente inzichten op het gebied van in- en externe communicatie gekoppeld aan de missie, het werk en de ambities van de NVWA. Het door de afdeling ontwikkelde ‘Afwegingskader communicatie’ vervult terecht een prominente rol in de strategie: hiermee wordt de feitelijke ernst per risico gekoppeld aan de perceptie in de samenleving. Met dit instrument kunnen alle betrokkenen gezamenlijk zorgen voor passend maatwerk in de communicatie. Verder is er in de NVWA-communicatiestrategie onder andere een stevige rol weggelegd voor monitoring en signalenopvang, transparantie, gedragsbeïnvloeding, beeldcommunicatie en communicatieve samenwerking met stakeholders.