Waarderend onderzoeken (of in het Engels: ‘appreciative inquiry’) is een actiegerichte onderzoeksbenadering. Angelique maakte gebruik van de benadering bij een opdracht voor de afdeling Communicatieadvies en -Onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vraag was om de afdeling in twee sessies te helpen bij het aanscherpen van de visie en missie van de afdeling en die door te vertalen naar kernactiviteiten van de clusters binnen de afdeling.

De methode van waarderend onderzoeken stimuleerde de medewerkers om te vertrekken vanuit het perspectief: ‘ wat gaat er goed en waar willen we meer van?’. En: Waar zijn we goed in en wat willen we vaker gaan doen en laten zien?’. Dat is dus een fundamenteel ander verkennend vertrekpunt dan het vaak traditionele begin van dit soort trajecten. Waarbij nog maar al te vaak eerst wordt gekeken naar wat er niet goed gaat.

De aanpak werkte. Niet alleen omdat de slechts 1,5 dag een aangescherpte missie, visie en concrete activiteiten bood voor de verdere handen en voeten, maar ook omdat het de clusters en de afdeling als geheel zicht had geboden op de eigen kracht, creativiteit en energie. Dat bleek ook uit de evaluatie: “Je gebruikte krachtige, positieve werkvormen, gericht op de gewenste uitkomsten per onderdeel. We zien nu veel meer mogelijkheden voor onderlinge samenwerking, ook omdat we ons beter realiseren waar we dat nu al doen.” En: “We hebben duidelijke acties geformuleerd en we weten van elkaar wanneer we die oppakken.” En ook: “We kunnen zeker verder met de opbrengsten. En ik ga me er sterk voor maken dat de plannen ook werkelijkheid worden.”

Nieuwsgierig naar de aanpak? Stuur me een e-mail en ik vertel je er graag meer over!

Foto: Mihai Surdu via Unsplash