Een van de onderdelen van de opdracht die Angelique van juni 2018 tot mei 2019 uitvoerde voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), was te zorgen voor een ‘corporate story’ voor de NVWA. Of, in gewoon Nederlands: het verhaal van de NVWA.

“Om dat verhaal te kunnen maken, hebben we met een aantal medewerkers van de afdeling Communicatie eerst een training gekregen van Helene Oostdijk van Inside Story. Dat was een goede training, omdat die ons hielp bij het stellen van de juiste vragen om een goed verhaal naar boven te krijgen.”

Met groepen medewerkers en managers gesproken over ‘ het waarom’  van de NVWA. “Waarom is het volgens hen belangrijk dat de NVWA er is? Ofwel: waarom is het belangrijk dat de NVWA doet wat ze doet? Waarom werken medewerkers en managers bij de NVWA en niet ergens anders? Uit deze gesprekken kwamen belangrijke rode draden naar voren voor het verhaal van de NVWA.”

Tegelijkertijd werden verhalen opgehaald bij individuele medewerkers. “We spraken met inspecteurs, rechercheurs, juristen, met P&O-medewerkers, met dierenartsen, met planners en met andere medewerkers. We stelden iedereen eigenlijk maar 1 vraag, namelijk: ‘Wat was nou zo’n moment waarop je dacht: ja, daarom is het belangrijk dat ik vanuit mijn functie bij de NVWA doe wat ik doe! Die vraag bleek de trigger te zijn tot prachtige en vaak indrukwekkende verhalen.”

De individuele verhalen zijn vertaald in video, audio, fotoportretten en tekeningen. Ze speelden een rol op de NVWA-parade, de nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers en werden daarna ook gepubliceerd op intranet en in een E-zine voor medewerkers. “Het mooie waren de reacties die medewerkers kregen op hun verhalen. Van complimenten voor de verhalen, tot ook verbaasde reacties, zo van: ik wist niet dat we dit vanuit de NVWA ook allemaal doen. Dat laatste is niet vreemd, want het werkterrein van de NVWA is enorm breed.” Een deel van de verhalen is ook gebruikt voor de nieuwe pagina ‘ Onze verhalen‘  op de NVWA-website. En voor het NVWA-jaarverslag 2018 zijn nieuwe verhalen gemaakt, om de werkzaamheden van de NVWA te illustreren.

De rode draden uit de groepsgesprekken en de individuele verhalen zijn benut voor het schrijven van het verhaal van de NVWA. “Het mooie was om te zien dat in zoveel verschillende verhalen, de rode draden bijna voor het oprapen lagen. Het NVWA-verhaal liet zich daardoor bijna als vanzelf vertellen en schrijven.” Het verhaal van de NVWA heeft onder meer een plek gekregen in de Organisatiekoers van de NVWA en is ook als video te zien op de NVWA-website.

Foto: Christin Hume, via Unsplash